onsdag 5 november 2014

Fäviken huvudrätter, Försiktigt kokt öring, myrsmör och gröt på lutade lavar.. (Kan det bli mer spännande än myrsmör?)

9

Inga kommentarer: